برنامه ریزی توسعه آموزش عالی - دومین همایش ملی دانشجویی ، روانشاسی ، مشاوره و دین
آپلود عکس

برنامه ریزی توسعه آموزش عالی

===============================================

دومین همایش ملی-دانشجویی روانشناسی، مشاوره و دین

مهلت ارسال چکیده 30تیرماه ....مهلت ارسال اصل مقاله 30 مهرماه ....زمان همایش 29 و 30 آذرماه

به نام خداوند مهر گستر

با یاری خداوند متعال و تلاش دانشجویان دانشگاه تهران
انجمن های علمی دانشحویی مشاوره و روانشناسی دانشگاه تهران  و شهید بهشتی
 با همکاری شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران برگزار می کنند.
دومین همایش ملی-دانشجویی روانشناسی، مشاوره و دین (با امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره)
 
مهلت ارسال چکیده      30تیرماه
مهلت ارسال اصل مقاله      30 مهرماه
روز های برگزاری همایش     29 و 30 آذرماه
کارگاه های تخصصی     1 دی ماه
 
 
دبیر همایش : آقای محمد حسن آسایش (دانشگاه تهران)
دبیر اجرایی : خانم فاطمه قربانی (دانشگاه علامه طباطبایی)
دبیر علمی همایش : خانم دکتر شیوا خلیلی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)
 
 
اعضای کمیته علمی (اساتید):
 
آقای دکتر غلامعلی افروز (رئیس محترم دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و رئیس اولین کنگره بین المللی روانشناسی، دین و فرهنگ)
آقای دکتر جواد اژه ای ( مدیر محترم گروه مشاوره دانشگاه تهران)
آقای دکتر محمد خدایاری فرد (ریس موسسه روانشناسی دکتر کاردان دانشگاه تهران و دبیر اجرایی اولین کنگره بین المللی روانشناسی، دین و فرهنگ)
خانم دکتر شیوا خلیلی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دبیر علمی اولین کنگره بین المللی روانشناسی، دین و فرهنگ)
آقای دکتر حمید یعقوبی (مسول مرکز مشاوره وزارت علوم، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد)
آقای دکتر باقر غیاری بناب (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)
آقای دکتر علی رضا خوش کنش (مدیر محترم گروه مشاوره دانشگاه شهید بهشتی)
آقای دکتر علی رضا بخشایش (مدیر محترم گروه روانشناسی دانشگاه یزد)
خانم دکتر جمیله علم الهدا (ریس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی)
 
اعضای کمیته علمی و اجرایی ( دانشجویی):
خانم مهرنوش اثباتی (دانشجوی دکتری روانشناسی، عضو شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران)
آقای علی محرابی (دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، عضو شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران)
خانم زهره انوشه (دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، عضو شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران)
خانم سعیده زنوزیان (دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، عضو شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران)
خانم صالحه قاسم پور (دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، عضو شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران)
آقای میلاد عابدی (دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، عضو شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران)

خانم نجمه پارسائیان                  (دانشگاه تهران)

آقای داود توسلی             (دانشگاه شهید بهشتی)

آقای محمد علی تقی زاده           (دانشگاه شهید بهشتی )
آقای سیاوش طلایی زاده            (دانشگاه تهران)
خانم زینب محمد علی پور       (دانشگاه شهید بهشتی)
خانم مرضیه رضایی                  (دانشگاه تهران)
خانم زهرا الوندی                   (دانشگاه تهران)
خانم الهام دارابی                    (دانشگاه تهران)

خانم ربابه تبرسایی                  (دانشگاه تهران)
خانم نجمه شجاعی                  (دانشگاه تهران)
خانم اعظم کفاش                    (دانشگاه تهران)
آقای براتیان                         (دانشگاه تهران)
آقای حسین طالبی                 (دانشگاه یزد )
خانم زهرا افشار           (دانشگاه شهید بهشتی)
خانم طاهره هداوند میرزایی(دانشگاه شهید بهشتی)
خانم فرشته ضیاء          (دانشگاه شهید بهشتی)
آقای مهدی سیفی             (دانشگاه شهید بهشتی)

و ...
 
 
با حمایت :
·         سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
·         وزارت علوم تحقیقات و فناوری
·         مرکز مشاوره وزارت علوم تحقیقات و فناوری
·         دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
·         معاونت دانشجویی مرکز مشاوره
·         مدیریت امور فرهنگی باشگاه دانشجویان
·         موسسه روان شناسی دکتر کاردان
·         معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
·         پژوهشگاه خانواده دانشگاه شهید بهشتی
·         انجمن روانشناسی ایران
·         انجمن ایرانی روانشناسی
·         مدیریت امور فرهنگی دانشگاه یزد
·         معاونت پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
·         انجمن علمی دانشجویی روانشناسی و علوم تربیتی
·         انجمن روانشناسی بالینی ایران
·         انجمن علمی دانشجویی مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
·         مرکز پژوهش ادیان
·         انجمن مشاوره ایران
·      پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی
 

دبیر خانه همایش
ایمیل : psyrelcul@ut.ac.ir
 
شماره تماس دبیر خانه همایش :
02161117420
09190171367
 
آدرس دبیرخانه همایش: تهران بزرگراه جلال آل احمد ،خیابان دکتر کاردان ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ،طبقه سوم خانه ی پژوهش اتاق 305

 

[ جمعه ۹ تیر۱۳۹۱ ] [ 18:52 ] [ داود توسلی ]

[ ]